Nieuws

VSV uit toernooi om HD Cup

Dec 1st, 2017 | By
VSV uit toernooi om HD Cup

EDO is als laat­ste club ge­plaatst voor de kwart­fi­na­les van het toer­nooi om de Haar­lems Dag­blad Cup. In te­gen­stel­ling tot de ze­ven an­de­re ploe­gen hoef­de de zon­da­geer­ste­klas­ser daar niet voor te voet­bal­len.

Te­gen­stan­der VSV heeft zich na­me­lijk moe­ten te­rug­trek­ken, om­dat er te veel ge­bles­seer­den zijn in de Vel­ser­broek­se se­lec­tie. EDO – zes­vou­dig fi­na­list en win­naar in 2002 – neemt het in de kwart­fi­na­le thuis op te­gen het za­ter­dag­team van Van Nis­pen.SVIJ en DIOS naar de laatste acht

Nov 29th, 2017 | By
SVIJ en DIOS naar de laatste acht

Ze­ven van de acht ploe­gen zijn be­kend in de strijd om de Haar­lems Dag­blad Cup. Het duel EDO-VSV moet nog ge­speeld wor­den.

DIOS (4-0 zege op Al­li­an­ce ’22) en SVIJ (nam te­gen het za­ter­dag­team van VVSB de straf­schop­pen be­ter) voeg­den zich bij Van Nis­pen (zat), Hoofd­dorp, Uni­te­d/DAVO, Zand­voort en Spaarn­wou­de.

SVIJ speel­de een aan­trek­ke­lij­ke wed­strijd te­gen VVSB. De for­ma­tie van trai­ner Pe­ter Bar­zi­lay kwam …Spaarnwoude in de kwartfinales

Nov 22nd, 2017 | By
Spaarnwoude in de kwartfinales

Het was in de wed­strijd niet te zien dat Spaarn­wou­de een klas­se ho­ger speelt dan RCH. Bei­de ploe­gen de­den na­me­lijk niets voor el­kaar on­der. Dat de ploeg van trai­ner Ed­win Eef­ting uit­ein­de­lijk – na een 2-2 eind­stand – toch in de kwart­fi­na­le van de strijd om de Haar­lems Dag­blad Cup be­land­de kwam om­dat de spe­lers be­dre­ve­ner wa­ren in het ne­men van straf­schop­pen.

,,De spe­lers kij­ken te veel naar de te­le­vi­sie bij het ne­men van straf­schop­pen”, foe­ter­de RCH trai­ner Stephan Spruijt. ,,Het moet al­le­maal mooi, in plaats van kei­hard uit te ha­len.”Zandvoort en United/DAVO door

Nov 15th, 2017 | By
Zandvoort en United/DAVO door

Bij­na had HBC een slui­ten­de tac­tiek te­gen het ster­ke Zand­voort ge­von­den. De thuis­ploeg was in de acht­ste fi­na­le van het toer­nooi om de Haar­lems Dag­blad Cup ech­ter net iets te sterk: 4-3.

De for­ma­tie van trai­ner Pe­ter de Waard liet de thuis­ploeg het spel ma­ken om zelf met een snel­le om­scha­ke­ling ge­vaar­lijk te wor­den. Voor­al de slim­me en snel­le Jes­se van Loon was een voort­du­ren­de plaag voor de Zand­voor­ters.Hoofddorp wijst IJmuiden op de vele tekortkomingen

Nov 10th, 2017 | By
Hoofddorp wijst IJmuiden op de vele tekortkomingen

IJ­mui­den heeft in de uit­wed­strijd te­gen Hoofd­dorp on­der­von­den dat het ver­schil tus­sen de der­de en eer­ste klas­se erg groot is. De for­ma­tie van trai­ner Antho­ny Cor­reia had niets in te bren­gen en ver­loor met 6-0.

Na­tuur­lijk wist Cor­reia dat zijn ploeg een moei­lij­ke avond te­ge­moet zou gaan. ,,Wij heb­ben al­leen een kans­je als wij lang de nul we­ten vast te hou­den”, hield hij zijn spe­lers voor. ,,Mis­schien kun­nen wij dan met een coun­ter nog stie­kem een doel­punt mee­pik­ken.”Van Nispen naar kwartfinale na zege op HFC (zat)

Nov 9th, 2017 | By
Van Nispen naar kwartfinale na zege op HFC (zat)

Hoe­wel ver­wacht werd dat de za­ter­dag­tak van Ko­nink­lij­ke HFC te­gen Van Nis­pen wel eens voor een ver­ras­sing kon zor­gen in de strijd om de Haar­lems Dag­blad Cup, bleek de ploeg uit De Zilk toch een maatje te groot voor de be­zoe­kers.

De thuis­ploeg druk­te dat niet in gro­te cij­fers uit (2-0), maar de zege is ei­gen­lijk geen mo­ment in ge­vaar ge­weest. Van de één klas­se la­ger spe­len­de for­ma­tie van trai­ner Jeroen Kroes zou ei­gen­lijk meer ver­wacht mo­gen wor­den.Zaterdagtak HFC bijt spits af

Nov 5th, 2017 | By
Zaterdagtak HFC bijt spits af

Nu de pou­le­fa­se is af­ge­rond, staan deze maand de acht­ste fi­na­les van het toer­nooi om de Haar­lems Dag­blad Cup voor de deur.

De za­ter­dag­voet­bal­lers van Ko­nink­lij­ke HFC ko­men op woens­dag 8 no­vem­ber in ac­tie. De ploeg van trai­ner Jeroen Kroes gaat dan op be­zoek bij de za­ter­dag­tak van Van Nis­pen.

Een dag la­ter staat het duel tus­sen Hoofd­dorp en IJ­mui­den op het pro­gram­ma. Op 14 no­vem­ber wor­den de wed­strij­den Uni­te­d/DAVO-VEW en Zand­voort-HBC ge­speeld.Hoofddorp in volgende ronde

Sep 13th, 2017 | By
Hoofddorp in volgende ronde

In het toer­nooi om de Haar­lems Dag­blad Cup heeft Hoofd­dorp in pou­le B heel een­vou­dig met 5-0 ge­won­nen van De Ken­ne­mers.

Na de tref­fers van Olaf Schell (2x), Ra­ven Berg­wijn (2x) en Jera­nio Lobo is de vol­gen­de ron­de be­reikt.

Zwa­nen­burg ver­loor met 2-3 van SCW. De Zwa­nen­bur­gers zijn daar­door uit­ge­scha­keld in de eer­ste ron­de van het toer­nooi. Mark Mul maak­te van­af de stip de eer­ste tref­fer van SCW goed.HBC wint ruim van Stormvogels

Sep 8th, 2017 | By
HBC wint ruim van Stormvogels

Vier­de­klas­ser HBC boek­te gis­ter­avond een rui­me 0-5 zege op Storm­vo­gels. Daar­door is de kans groot dat de Heem­ste­de­na­ren in pou­le H als win­naar door­gaan naar de acht­ste fi­na­les.

In IJ­mui­den ver­liep de eer­ste helft ge­lijkop­gaand. Maar na 25 mi­nu­ten werd de ban ge­bro­ken door Luuk Vah­len. En drie mi­nu­ten la­ter stond het al 0-2 voor HBC via Bram Schoof. Storm­vo­gels vond het net niet en HBC den­der­de na de thee door.EDO poetst achterstand tegen United/DAVO weg: 4-1

Sep 7th, 2017 | By
EDO poetst achterstand tegen United/DAVO weg: 4-1

EDO is win­naar ge­wor­den in pou­le C door van Uni­te­d/DAVO te win­nen. Bei­de ploe­gen wa­ren nog on­ge­sla­gen en in de recht­streek­se con­fron­ta­tie won het team van Koos Was­lan­der met 4-1.

Uni­te­d/DAVO kwam voor via Rick Ba­lay­din. Maar na een kwar­tier spe­len kreeg Mel­vin Hal­se­ma een te­rech­te rode kaart. ,,De eer­ste helft duur­de twee mi­nu­ten te lang want van­uit twee hoek­schop­pen werd het 2-1 voor EDO”, zei trai­ner Sjoerd Ha­mann, die EDO na rust zag uit­lo­pen tot 4-1. Voor EDO scoor­den Spi­ros Lo­mis (2x), Ar­se­nio Snij­ders en Thom Lee­nen.