Nieuws

Haarlems Dagblad Cup gaat verder als MidWest Cup

Jul 13th, 2018 | By
Haarlems Dagblad Cup gaat verder als MidWest Cup

Na 20 jaar HD Cup verandert de naam, maar de opzet van het toernooi blijft hetzelfde….Hierbij informeren we jullie over de naamswijziging na 20 jaar van de Haarlems Dagblad Cup naar: Midwest Cup. We hebben gekozen voor een neutrale naam waar een eventuele (hoofd)sponsornaam mee gecombineerd zou kunnen worden. Daarnaast is ons speelgebied van Castricum tot en met de bollenstreek en van Zandvoort tot en met Zwanenburg, topografisch gezien het Midwesten van  Nederland. Kennemer Cup stond ook op onze shortlist maar de Bollenstreek en de zuidelijke Haarlemmermeer behoren niet tot Kennemerland…Seizoen 2018/2019

May 12th, 2018 | By
Seizoen 2018/2019

Hoewel het huidige seizoen nog in volle gang is, zijn veel trainers/coaches ook al weer bezig met de planning voor volgend seizoen (2018/2019). Vanuit de Haarlems Dagblad Cup kunnen we onder voorbehoud melden dat we net als dit seizoen voor de poulefase weer een speelmarge aanhouden. Na veel positieve reacties van de clubs kunnen de teams dus ook in 2018/2019 onderling de wedstrijddata bepalen, zolang deze data maar binnen de speelmarge vallen.  We zijn er trots op dat ons initiatief inmiddels ook navolging vindt bij andere toernooien. In de poulefase spelen deelnemende teams aan de HD Cup drie wedstrijden.Haarlems Dagblad Cup nadert apotheose

Apr 28th, 2018 | By
Haarlems Dagblad Cup nadert apotheose

De twintigste editie om de Haarlems Dagblad Cup nadert zijn ontknoping. Komende week worden de twee halve finales gespeeld, waarna op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) de eindstrijd volgt bij SV Hillegom.

Op papier lijkt de eerste halve finale de minst boeiende. Thuisploeg Spaarnwoude, die onderaan staat in de derde klasse, lijkt morgenmiddag niet veel kans te hebben tegen eersteklasser EDO. Maar dat niveauverschil lang niet altijd iets zegt, bleek in de kwartfinales. Toen troefde Zandvoort de voetballers van Hoofddorp op eigenveld af: 0-2.EDO bereikt halve finale Haarlems Dagblad Cup

Feb 15th, 2018 | By
EDO bereikt halve finale Haarlems Dagblad Cup

Het be­kersprook­je van Van Nis­pen (zat.) is voor­bij. De ploeg uit De Zilk ver­loor in de kwart­fi­na­le van de Haar­lems Dag­blad Cup met 2-0 van EDO.

,,Op zich de­den we niet on­der voor EDO”, vond Van Nis­pen-aan­voer­der Sven Hens­ber­gen. ,,De eer­ste helft met wind te­gen hiel­den we het op 1-0 en een doel­punt voor ons zou niet on­ver­diend zijn ge­weest. Ook met de in­ge­val­len Jef­frey Koe­mans en Jon Joost Cor­ne­lis­sens speel­den we na de pau­ze pri­ma.”Zandvoort stunt tegen Hoofddorp in kwartfinale HD Cup

Jan 24th, 2018 | By
Zandvoort stunt tegen Hoofddorp in kwartfinale HD Cup

Voor de voet­bal­lers van Zand­voort kan het voor­lo­pig niet op. De eer­ste pe­ri­o­de­ti­tel ge­won­nen en een reële kans op het kam­pi­oen­schap door de mi­ni­ma­le ach­ter­stand op Storm­vo­gels. Gis­ter­avond kwam daar de sen­sa­ti­o­ne­le over­win­ning bij te­gen Hoofd­dorp in de kwart­fi­na­le van het toer­nooi om de Haar­lems Dag­blad Cup.

Om­dat hij met zijn ploeg al­tijd op za­ter­dag voet­balt, gaat Zand­voort-trai­ner Ted Sau­nier graag een wed­strijd­je op zon­dag kij­ken. Zo had hij dit sei­zoen Hoofd­dorp twee keer zien spe­len, on­der meer te­gen EDO.United/DAVO simpel naar de halve finale

Jan 24th, 2018 | By
United/DAVO simpel naar de halve finale

Had Uni­te­d/DAVO vlak voor de win­ter­stop al la­ten zien dat het te laag op de rang­lijst is te­rug te vin­den door Al­li­an­ce met rui­me cij­fers te klop­pen, in de kwart­fi­na­le van de Haar­lems Dag­blad Cup zet­te de for­ma­tie van trai­ner Sjoerd Ha­mann deze op­gaan­de lijn voort.

In de uit­wed­strijd te­gen DIOS – dat even­eens in de der­de klas­se uit­komt – werd een 0-2 zege be­haald. Een zege waar niets op viel af te din­gen. Daar wa­ren bei­de trai­ners het over eens.Tijdig herstel Spaarnwoude

Jan 22nd, 2018 | By
Tijdig herstel Spaarnwoude

Ed­win Eef­ting heeft wel wat met het toer­nooi om de Haar­lems Dag­blad Cup. In 2011 zorg­de hij met zijn toen­ma­li­ge club Zwa­nen­burg voor een enor­me sen­sa­tie door in de hal­ve fi­na­le te win­nen van EDO. Dit sei­zoen over­leef­de hij met Spaarn­wou­de de kwart­fi­na­le door SVIJ te ver­slaan.

Net zo­veel eu­fo­rie als des­tijds zou mis­plaatst zijn voor Eef­ting. Want het was ver­re van hoog­staand wat zon­dag der­de­klas­ser Spaarn­wou­de te­gen za­ter­dag vier­de­klas­ser SVIJ liet zien. Voor­al in de eer­ste helft oog­de de thuis­ploeg in­spi­ra­tie­loos. Eef­ting pro­beer­de – met het oog op de her­vat­ting van de com­pe­ti­tie – wat tac­ti­sche no­vi­tei­ten uit, maar….VSV uit toernooi om HD Cup

Dec 1st, 2017 | By
VSV uit toernooi om HD Cup

EDO is als laat­ste club ge­plaatst voor de kwart­fi­na­les van het toer­nooi om de Haar­lems Dag­blad Cup. In te­gen­stel­ling tot de ze­ven an­de­re ploe­gen hoef­de de zon­da­geer­ste­klas­ser daar niet voor te voet­bal­len.

Te­gen­stan­der VSV heeft zich na­me­lijk moe­ten te­rug­trek­ken, om­dat er te veel ge­bles­seer­den zijn in de Vel­ser­broek­se se­lec­tie. EDO – zes­vou­dig fi­na­list en win­naar in 2002 – neemt het in de kwart­fi­na­le thuis op te­gen het za­ter­dag­team van Van Nis­pen.SVIJ en DIOS naar de laatste acht

Nov 29th, 2017 | By
SVIJ en DIOS naar de laatste acht

Ze­ven van de acht ploe­gen zijn be­kend in de strijd om de Haar­lems Dag­blad Cup. Het duel EDO-VSV moet nog ge­speeld wor­den.

DIOS (4-0 zege op Al­li­an­ce ’22) en SVIJ (nam te­gen het za­ter­dag­team van VVSB de straf­schop­pen be­ter) voeg­den zich bij Van Nis­pen (zat), Hoofd­dorp, Uni­te­d/DAVO, Zand­voort en Spaarn­wou­de.

SVIJ speel­de een aan­trek­ke­lij­ke wed­strijd te­gen VVSB. De for­ma­tie van trai­ner Pe­ter Bar­zi­lay kwam …Spaarnwoude in de kwartfinales

Nov 22nd, 2017 | By
Spaarnwoude in de kwartfinales

Het was in de wed­strijd niet te zien dat Spaarn­wou­de een klas­se ho­ger speelt dan RCH. Bei­de ploe­gen de­den na­me­lijk niets voor el­kaar on­der. Dat de ploeg van trai­ner Ed­win Eef­ting uit­ein­de­lijk – na een 2-2 eind­stand – toch in de kwart­fi­na­le van de strijd om de Haar­lems Dag­blad Cup be­land­de kwam om­dat de spe­lers be­dre­ve­ner wa­ren in het ne­men van straf­schop­pen.

,,De spe­lers kij­ken te veel naar de te­le­vi­sie bij het ne­men van straf­schop­pen”, foe­ter­de RCH trai­ner Stephan Spruijt. ,,Het moet al­le­maal mooi, in plaats van kei­hard uit te ha­len.”