Hillegom wil finale houden

Oct 21st, 2017 | By | Category: Uitgelicht

Morgen loting achtste finales toernooi Haarlems Dagblad Cup

De finale van 2016. Hillegom ontbreekt dit seizoen in de eindstrijd. Foto: JB Online – jaapvanbuchem.nl

Het is weer eens iets an­ders. Een lo­ting voor het voet­bal­toer­nooi om de Haar­lems Dag­blad Cup in de ra­dio­stu­dio van Haar­lem 105. Mor­gen­mid­dag om kwart voor drie wordt dui­de­lijk wel­ke clubs aan el­kaar wor­den ge­kop­peld in de acht­ste fi­na­les van het eve­ne­ment.

Om­dat in de stu­dio een web­cam hangt, kan ie­der­een via in­ter­net live de lo­ting vol­gen. Dat kan via de site van de Haar­lems Dag­blad Cup, via de site van Voet­bal in Haar­lem en via de site van Haar­lems Dag­blad/IJ­mui­der Cou­rant.

De lo­ting is om 14.45 uur, in de rust van de mees­te ama­teur­voet­bal­wed­strij­den. Theo van Hoe­sel, oud-voor­zit­ter van Geel-Wit en ma­na­ger events bij deze krant, gaat de lo­ting ver­rich­ten.

Ui­ter­aard is het de clubs te doen om een plek in de fi­na­le. Die wordt dit jaar ge­speeld bij SV Hil­le­gom, de win­naar van af­ge­lo­pen edi­tie. Eén ding is ze­ker: de ploeg van Arend Jan Kra­nen­burg ont­breekt dit keer in de eind­strijd. De twee­de plaats in pou­le A (ach­ter Al­li­an­ce) was niet goed ge­noeg om door te be­ke­ren.

,,Daar­om heb ik het Hil­le­gom-be­stuur be­na­der­d”, ver­telt toer­nooi­di­rec­teur Jan van der Meu­len. ,,Wel­licht had­den ze geen zin meer om een fi­na­le­dag te or­ga­ni­se­ren, om­dat ze zelf zijn uit­ge­scha­keld. Maar niets was min­der waar. Ze ba­len ont­zet­tend dat ze er niet meer bij zit­ten, maar om­ar­men ons idee dat de win­naar de fi­na­le een jaar la­ter mag or­ga­ni­se­ren. En het le­vert na­tuur­lijk een aar­di­ge kan­ti­ne-om­zet op, wat ten goe­de komt aan de hele ver­e­ni­ging.’’

Op­val­lend
Op­val­lend aan de pou­le­fa­se – die be­stond uit 72 wed­strij­den – is on­der meer dat de zon­dag­voet­bal­lers van Van Nis­pen zijn uit­ge­scha­keld, door in pou­le C slechts één punt te ha­len. De za­ter­dag­tak van de club uit De Zilk daar­en­te­gen ging over­tui­gend naar de vol­gen­de ron­de door maxi­maal te sco­ren in pou­le E.

Met net zo­veel over­macht plaat­sten EDO (zon), Spaarn­wou­de, HBC (zon) en VEW zich voor de acht­ste fi­na­les. Heem­ste­de scoor­de so­wie­so goed, want ook RCH over­leef­de de schif­ting. De an­de­re pou­le­win­naars zijn Hoofd­dorp, Zand­voort, IJ­mui­den, VVSB (zat) en HFC (zat). Als num­mers twee gin­gen door Uni­te­d/DAVO, VSV, DIOS en SVIJ.

Na de lo­ting heb­ben de clubs die el­kaar tref­fen ge­za­men­lijk de vrij­heid een da­tum te kie­zen. De eni­ge voor­waar­de die de or­ga­ni­sa­tie stelt, is dat de wed­strijd voor 1 de­cem­ber is ge­speeld.

Klik HIER voor de Haarlem 105 live stream om te luisteren. Klik HIER voor de Voetbal in Haarlem live stream om te kijken.

Tekst: Arnold Aarts – Haarlems Dagblad – 21 oktober 2017

1/8 Finales 2017-2018 Programma 2017-2018 Stand 2017-2018 Uitslagen 2017-2018


Sport algemeenjaapvanbuchem

Disclaimer

Comments are closed.