Zaterdagtak HFC bijt spits af

Nov 5th, 2017 | By | Category: Nieuws

Nu de pou­le­fa­se is af­ge­rond, staan deze maand de acht­ste fi­na­les van het toer­nooi om de Haar­lems Dag­blad Cup voor de deur.

De za­ter­dag­voet­bal­lers van Ko­nink­lij­ke HFC ko­men op woens­dag 8 no­vem­ber in ac­tie. De ploeg van trai­ner Jeroen Kroes gaat dan op be­zoek bij de za­ter­dag­tak van Van Nis­pen.

Een dag la­ter staat het duel tus­sen Hoofd­dorp en IJ­mui­den op het pro­gram­ma. Op 14 no­vem­ber wor­den de wed­strij­den Uni­te­d/DAVO-VEW en Zand­voort-HBC ge­speeld. RCH-Spaarn­wou­de en DIOS-Al­li­an­ce ’22 staan ge­pro­gram­meerd voor res­pec­tie­ve­lijk 21 en 28 no­vem­ber.

Voor SVIJ-VVSB (zat) en EDO (zon)-VSV (zon) moet nog een da­tum wor­den ge­von­den.

Tekst: Hein ten Berge – Haarlems Dagblad – 4 november 2017

Programma 2017-2018 1/8 Finales 2017-2018


Sport algemeenjaapvanbuchem

Disclaimer

Comments are closed.