Hoofddorp wijst IJmuiden op de vele tekortkomingen

Nov 10th, 2017 | By | Category: Nieuws

IJ­mui­den heeft in de uit­wed­strijd te­gen Hoofd­dorp on­der­von­den dat het ver­schil tus­sen de der­de en eer­ste klas­se erg groot is. De for­ma­tie van trai­ner Antho­ny Cor­reia had niets in te bren­gen en ver­loor met 6-0.

Na­tuur­lijk wist Cor­reia dat zijn ploeg een moei­lij­ke avond te­ge­moet zou gaan. ,,Wij heb­ben al­leen een kans­je als wij lang de nul we­ten vast te hou­den”, hield hij zijn spe­lers voor. ,,Mis­schien kun­nen wij dan met een coun­ter nog stie­kem een doel­punt mee­pik­ken.”

Al mooie voor­spie­ge­lin­gen ten spijt, bin­nen vijf mi­nu­ten had Cor­reia al ge­zien dat het niet een avond zou wor­den dat er een ver­ras­sing in de maak was. In de vijf­de mi­nuut nam de thuis­ploeg al een 1-0 voor­sprong. Lars van Rijn was de schut­ter.

,,Dan weet je al dat het niet gaat luk­ken”, keek Cor­reia op de wed­strijd te­rug. ,,Wij zijn er ver­der ook niet aan te pas ge­ko­men.” Om­dat Hoofd­dorp af­ge­lo­pen zon­dag een zeer ma­tig duel te­gen Vel­sen had af­ge­werkt, had Ver­schoor be­slo­ten zijn elf­tal op een groot aan­tal plaat­sen te ver­an­de­ren.

,,Alle wis­sels en twee spe­lers van het twee­de kre­gen een kans”, al­dus Ver­schoor. ,,En ik moet zeg­gen dat zij die met bei­de han­den heb­ben aan­ge­pakt. Wij heb­ben echt een goe­de wed­strijd af­ge­werkt.”

Gro­te man bij de thuis­ploeg was Sven Wier­da. Deze spits was on­grijp­baar voor de de­fen­sie van de be­zoe­kers en nam vier tref­fers voor zijn re­ke­ning. Mitch Meu­len­broek maak­te het het hal­ve do­zijn vol: 6-0.

,,Met deze uit­slag kun­nen wij weer naar vol­gen­de week zon­dag toe­wer­ken”, al­dus Ver­schoor.

Tekst: Rinus van der Lugt – Haarlems Dagblad – 10 november 2017

1/8 finale | 9 november 2017 | Hoofddorp zo – IJmuiden za : 6-0

Programma 2017-2018 Uitslagen 2017-2018 1/4 Finales 2017-2018 1/8 Finales 2017-2018


Sport algemeenjaapvanbuchem

Disclaimer

Comments are closed.