Zandvoort en United/DAVO door

Nov 15th, 2017 | By | Category: Nieuws

Bij­na had HBC een slui­ten­de tac­tiek te­gen het ster­ke Zand­voort ge­von­den. De thuis­ploeg was in de acht­ste fi­na­le van het toer­nooi om de Haar­lems Dag­blad Cup ech­ter net iets te sterk: 4-3.

De for­ma­tie van trai­ner Pe­ter de Waard liet de thuis­ploeg het spel ma­ken om zelf met een snel­le om­scha­ke­ling ge­vaar­lijk te wor­den. Voor­al de slim­me en snel­le Jes­se van Loon was een voort­du­ren­de plaag voor de Zand­voor­ters.

De ge­vaar­lij­ke en schot­vaar­di­ge voor­hoe­de van de de for­ma­tie van Ted Sau­nier zorg­de uit­ein­de­lijk voor het ver­schil. Pa­trick van der Oort (twee­maal), Bud Wa­ter (die een straf­schop mis­te) en Kas de Vries wa­ren de schut­ters. Bij HBC von­den Bram Schoof (twee­maal) en Eric Lief­ting het net.

Al­leen in het eer­ste kwar­tier had Uni­te­d/DAVO moei­te met VEW. Van­af het mo­ment dat En­ri­co Ja­ger­nath de sco­re open­de, was het ver­zet van de be­zoe­kers ge­bro­ken: 5-0. ,,Een goe­de wed­strijd en een ver­dien­de ze­ge”, al­dus Uni­ted-coach Sjoerd Ha­mann. Rick Ba­la­din (twee­maal), Niels van Del­len en Den­zel Louis zorg­den voor de goals.

Tekst: Rinus van der Lugt – Haarlems Dagblad – 15 november 2017

1/8 finale | 14 november 2017 | Zandvoort za – HBC zo : 4-3
1/8 finale | 14 november 2017 | United/DAVO zo – VEW za : 5-0

Programma 2017-2018 Uitslagen 2017-2018 1/4 Finales 2017-2018 1/8 Finales 2017-2018


Sport algemeenjaapvanbuchem

Disclaimer

Comments are closed.