Tijdig herstel Spaarnwoude

Jan 22nd, 2018 | By | Category: Nieuws

SVIJ moedig strijdend ten onder in kwartfinale Haarlems Dagblad Cup

Ed­win Eef­ting heeft wel wat met het toer­nooi om de Haar­lems Dag­blad Cup. In 2011 zorg­de hij met zijn toen­ma­li­ge club Zwa­nen­burg voor een enor­me sen­sa­tie door in de hal­ve fi­na­le te win­nen van EDO. Dit sei­zoen over­leef­de hij met Spaarn­wou­de de kwart­fi­na­le door SVIJ te ver­slaan.

Net zo­veel eu­fo­rie als des­tijds zou mis­plaatst zijn voor Eef­ting. Want het was ver­re van hoog­staand wat zon­dag der­de­klas­ser Spaarn­wou­de te­gen za­ter­dag vier­de­klas­ser SVIJ liet zien. Voor­al in de eer­ste helft oog­de de thuis­ploeg in­spi­ra­tie­loos. Eef­ting pro­beer­de – met het oog op de her­vat­ting van de com­pe­ti­tie – wat tac­ti­sche no­vi­tei­ten uit, maar die had­den niet het ge­wens­te ef­fect. Het was voor­al heel slor­dig wat Spaarn­wou­de liet zien.

Bij SVIJ zat het voet­bal lo­gi­scher in el­kaar. Snel wer­den de be­hen­di­ge vleu­gel­spit­sen Rap­hael Fra­ser en Has­san Ali­ka­i­li ge­zocht, die mee­st­al ster­ker wa­ren in hun per­soon­lij­ke du­els. Met zijn voor­spel­ling dat zijn ploeg ‘niet kans­loos’ was, had trai­ner Pe­ter Bar­zi­lay niets te veel ge­zegd.

Al na zes mi­nu­ten kon zijn zoon Alex pro­fi­te­ren van voor­be­rei­dend werk van Ali­ka­i­li. De spits hoef­de al­leen maar te­gen de bal aan te lo­pen om zijn team aan de lei­ding te hel­pen. SVIJ kreeg ge­noeg mo­ge­lijk­he­den om af­stand te ne­men, maar moest ge­noe­gen ne­men met slechts een 0-1 voor­sprong bij rust.

Hoe fra­giel die mar­ge was, bleek met­een aan het be­gin van de twee­de helft. Met twee ver­se krach­ten (Mauri­ce Oud en To­bi­as Fa­ber) en een ge­wij­zigd strijd­plan zet­te Spaarn­wou­de een heel an­de­re toon.

Het duur­de nog geen tien mi­nu­ten voor­dat de ver­hou­din­gen wa­ren her­steld. Joey Hoog­e­boom – die voor rust op­viel door de fraai­ste kan­sen om zeep te hel­pen – kop­te de ge­lijk­ma­ker bin­nen. Twee mi­nu­ten la­ter kre­gen de Spaarn­dam­mers een straf­schop. Don Rut­te werd ge­raakt, na­dat hij te­gen de bin­nen­kant van de paal had ge­scho­ten. Jor­ri van der Aar be­nut­te de pe­nal­ty.

Scheids­rech­ter Vin­cent Ko­ning ves­tig­de vijf mi­nu­ten voor tijd nog eens de aan­dacht op zich door Van der Aar rood te ge­ven. ‘buitensporig in­ko­men’ oor­deel­de hij bij een tac­kle op Jef­frey Heij­ne. Het maak­te voor het re­sul­taat niet uit. Hoog­e­boom maak­te er in de laat­ste mi­nuut zelfs nog 3-1 van.

Het be­rei­ken van de hal­ve fi­na­le is een op­ste­ker voor Spaarn­wou­de, dat het zo moei­lijk heeft in het eer­ste sei­zoen in de der­de klas­se. Vol­gend sei­zoen staat de club on­der lei­ding van Rob Spronk, die eer­der Vel­sen en Ter­ras­vo­gels train­de.

1/4 finale
21 januari 2018 Spaarnwoude zo – SVIJ za : 3-1
7. Barzilay 0-1, 51.Hogeboom 1-1, 53. Van der Aar 2-1 (pen.), 90. Hoogeboom 3-1
Scheidsrechter: Koning
Rode kaarten(en): 85. Van der Aar (Spaarnwoude)

Tekst: Arnold Aarts – Haarlems Dagblad – 22 januari 2018

Programma 2017-2018 Uitslagen 2017-2018 1/4 Finales 2017-2018 1/8 Finales 2017-2018


Sport algemeenjaapvanbuchem

Disclaimer

Comments are closed.