Zandvoort stunt tegen Hoofddorp in kwartfinale HD Cup

Jan 24th, 2018 | By | Category: Nieuws

Voor de voet­bal­lers van Zand­voort kan het voor­lo­pig niet op. De eer­ste pe­ri­o­de­ti­tel ge­won­nen en een reële kans op het kam­pi­oen­schap door de mi­ni­ma­le ach­ter­stand op Storm­vo­gels. Gis­ter­avond kwam daar de sen­sa­ti­o­ne­le over­win­ning bij te­gen Hoofd­dorp in de kwart­fi­na­le van het toer­nooi om de Haar­lems Dag­blad Cup.

Om­dat hij met zijn ploeg al­tijd op za­ter­dag voet­balt, gaat Zand­voort-trai­ner Ted Sau­nier graag een wed­strijd­je op zon­dag kij­ken. Zo had hij dit sei­zoen Hoofd­dorp twee keer zien spe­len, on­der meer te­gen EDO. Hij was eer­lijk ge­zegd niet on­der­ste­bo­ven van de zon­dag eer­ste­klas­ser.

Hoe­wel zijn elf­tal twee klas­sen la­ger speelt, acht­te hij Zand­voort ze­ker niet kans­loos. Sau­nier kreeg gis­ter­avond vol­ko­men ge­lijk.

De Zand­voort-trai­ner had zijn spe­lers op­dracht ge­ge­ven zo­veel mo­ge­lijk te voet­bal­len zo­als ze nor­maal ge­spro­ken in de com­pe­ti­tie doen. Dus pro­be­ren de te­gen­stan­der zo vroeg mo­ge­lijk vast te zet­ten. Hoofd­dorp had de groot­ste moei­te met de bru­ta­le aan­pak.

Van de op­bouw bij de thuis­ploeg kwam niets meer te­recht, nog geen drie pas­ses ach­ter el­kaar kwa­men bij de goe­de kleur. Naar­ma­te de eer­ste helft vor­der­de, werd de roep om bal­be­zit steeds wan­ho­pi­ger bij Hoofd­dorp-coach Jer­ry Ver­schoor. Uit ar­moe­de liet spits Jas­min Ra­mic zich steeds va­ker naar het mid­den­veld zak­ken om niet he­le­maal voor spek en bo­nen op het veld te staan.

Hoofd­dorp (win­naar van de HD Cup in 2010, 2013 en 2014) leek aan­van­ke­lijk zon­der scha­de de druk van Zand­voort te weer­staan. De gas­ten de­den na­me­lijk te wei­nig met de mo­ge­lijk­he­den. Pas vlak voor rust be­loon­de Zand­voort zich­zelf, toen Kas de Vries met een knap schot doel­man Do­no­van Par­to­soe­bro­to kans­loos liet.

Het bleek voor Hoofd­dorp geen alarm­sig­naal te zijn. Want ook in de twee­de helft was het Zand­voort dat het ini­ti­a­tief pak­te. Vlak na rust hielp Ni­gel Berg zijn ploeg in een ze­tel door een won­der­scho­ne goal. Hij zet­te op de rech­ter­vleu­gel twee te­gen­stan­ders in de wind en knal­de de bal hard te­gen de tou­wen.

Het was voor Hoofd­dorp ein­de­lijk het mo­ment zich meer met de wed­strijd te gaan be­moei­en. Zo schoot Lars van Rijn op de paal en stuit­te Ra­ven Berg­wijn tot twee keer toe op kee­per Daan Kerk­man.

Maar de Hoofd­dor­pers speel­den een ver­lo­ren wed­strijd. Te ge­mak­zuch­tig aan het duel be­gon­nen – door Ver­schoor van te­vo­ren aan­ge­duid als een ‘ver­e­del­de oe­fen­wed­strijd’ – en niet meer in staat het tij te ke­ren. De vo­ri­ge ron­de werd IJ­mui­den met 6-0 ge­de­clas­seerd, maar niet elke za­ter­dag der­de­klas­ser is de­zelf­de. Zo be­wees Zand­voort op over­tui­gen­de wij­ze.

!/4 finale
23 januari 2018
Hoofddorp zo – Zandvoort za : 0-2
42. De Vries 0-1, 52. Berg 0-2.
Scheidsrechter: Jench

Tekst: Arnold Aarts – Haarlems Dagblad – 24 januari 2018

Programma 2017-2018 Uitslagen 2017-2018 1/4 Finales 2017-2018 1/8 Finales 2017-2018


Sport algemeenjaapvanbuchem

Disclaimer

Comments are closed.