Reglement

2017-2018
Reglement Haarlems Dagblad Cup

1. De Haarlems Dagblad Cup is voor alle eerste seniorenteam- selecties van de zaterdag en zondag amateurverenigingen, welke uitkomen binnen het uitgave gebied van het Haarlems Dagblad en de IJmuider Courant. Het toernooi wordt gespeeld volgens de regels en bepalingen van de KNVB conform het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal.

2. De organisatie van het toernooi is in handen van SportConnection en een voor dit toernooi samengestelde commissie (kernploeg): De toernooi-organisatie. Vanaf seizoen 2016-2017 wordt er gewerkt met ArbitrageOnline, een digitaal platform voor inzet en rapportage van/door de scheidsrechters. De website www.haarlemsdagbladcup.nl voorziet in de actuele standen en uitslagen.

3. De aangestelde scheidsrechters zijn gediplomeerde KNVB-scheidsrechters.

4. De Haarlems Dagblad Cup vindt fair play en respect van het grootste belang en hanteert een zero-tolerance beleid
naar clubs die verantwoordelijk zijn voor calamiteiten. Dit betekent uitsluiting van het actuele toernooi en uitsluiting van toekomstige toernooien. Dit ter beoordeling van de organisatie. De gele en rode kaarten worden door de toernooi-organisatie geregistreerd en zonodig bestraft. Twee gele kaarten in het toernooi hebben een uitsluiting van één wedstrijd tot gevolg. Iedere daaropvolgende gele kaart zal een uitsluiting van één wedstrijd tot gevolg hebben. Twee gele kaarten in een wedstrijd worden als zodanig geregistreerd. Bij direct een rode kaart is de speler de eerstvolgende wedstrijd niet speelgerechtigd. De toernooi-organisaties bevoegd zaken van ernstig wangedrag uit handen te geven aan de tuchtcommissie van de KNVB District West 1. Alle zaken waarbij sprake is van gewelddadig handelen richting de scheidsrechter en/of assistent-scheidsrechters worden doorgegeven aan de tuchtcommissie van de KNVB District West 1 en kunnen gevolgen hebben voor (toekomstige) deelname aan de Haarlems Dagblad Cup. Dit geldt voor de club, het team of individuele vertegenwoordigers van de club.

5. De verenigingen dienen er in de voorronde zelf zorg voor te dragen, dat een speler met twee gele kaarten de daaropvolgende wedstrijd niet meespeelt. De betreffende speler is niet speelgerechtigd conform dit reglement.

6. Beide teams vullen voor aanvang van de wedstrijd het HD Cup wedstrijdformulier in en mailen/appen dit naar het organisatiebureau. De scheidsrechter controleert de formulieren vooraf.

7. Aan het toernooi kunnen uitsluitend bij de KNVB geregistreerde spelers deelnemen voor de vereniging en speeldag waarvoor men speelgerechtigd is. Spelers die door de KNVB voor competitie- en/of bekerwedstrijden zijn uitgesloten zijn voor dit toernooi wel speelgerechtigd. Spelers die een termijnstraf opgelegd hebben gekregen of voor een bepaalde periode zijn geschorst zijn niet gerechtigd aan dit toernooi deel te nemen.

8. Deelnemende verenigingen die niet speelgerechtigde spelers opstellen, kunnen met vermindering van winstpunten of uitsluiting bestraft worden. Deelnemende verenigingen, waarvan is komen vast te staan dat een niet gerechtigde speler aan een wedstrijd heeft deelgenomen, zullen voor het verdere verloop van het toernooi worden uitgesloten. De eventueel eerder gespeelde wedstrijden zullen als niet gespeeld worden beschouwd d.w.z. dat de daarin behaalde resultaten uit de uitslagenlijst worden verwijderd.

9. De voorronden worden in poulevorm gespeeld. Er worden in beginsel poules van vier teams samengesteld. Er wordt gespeeld volgens het door de KNVB voorgeschreven systeem (4-1 en 3-2, 1-3 en 2-4, 2-1 en 4-3)

10. De toernooicommissie bepaalt welke clubs in de hogere poules worden geplaatst. In principe zijn dat de clubs die het afgelopen seizoen in de hoogste klassen van de competitie hebben gespeeld.
Wanneer de toernooiwinnaar van het daarvoor gespeelde toernooi niet in een van de hoogste klassen speelde, wordt deze winnaar in een van de hogere poules ingedeeld. Ter bepaling van de rangorde bij de loting voor het nieuwe toernooi wordt uitgegaan van de klasse waarin de deelnemende vereniging in het voorafgaande seizoen in de competitie waren ingedeeld.
Uit de poules A t/m J, plaatsen de poule-winnaars zich direct. De 2 beste nummers twee uit poule A t/m D en de 2 beste nummers twee uit de poules E t/m L plaatsen zich ook voor de achtste finale. Van deze regel kan worden afgeweken wanneer er zich meer of minder teams inschrijven. Vanaf de tweede ronde wordt voor de laatste 16 clubs weer geloot en wordt het toernooi vervolgd in een vastgesteld schema waarbij het knock-outsysteem van toepassing is.

11. Bij een gelijke eindstand in de poule gaat het team met het beste doelsaldo naar de volgende ronde. Is dat doelsaldo gelijk, gaat het team met de meest gescoorde doelpunten naar de volgende ronde. Is ook dat gelijk dan telt het onderlinge resultaat. Wanneer ook dat gelijk is, dan bepaalt het lot. Dit geldt ook voor de plaatsing van de twee beste nummers twee. Zodra er volgens het knock-outsysteem wordt gespeeld, zal na een gelijke eindstand onmiddellijk worden overgegaan tot het nemen van strafschoppen.

12. Vastgestelde wedstrijden kunnen in principe niet worden verzet c.q. worden uitgesteld. Wel zal het programma van dit toernooi voorrang verlenen aan de competitie van de KNVB, de nacompetitie of andere KNVB- verplichtingen. In elk ander geval beslist de toernooi-organisatie.

13. Per wedstrijd mogen vijf veldspelers en de doelman worden gewisseld. In de eerste ronde (poulefase) kan hier in overleg en na toestemming van beide teams, de scheidsrechter en de toernooi-organisatie van worden afgeweken.

14. Teams die niet aanwezig zijn bij vastgestelde wedstrijden worden van verdere deelname uitgesloten. De reeds gespeelde wedstrijden worden als niet gespeeld beschouwd en de behaalde resultaten worden uit de uitslagenlijst verwijderd. Niet op komen dagen betekent automatisch een 3-0 nederlaag.

15. De finale wordt gespeeld op het complex van de titelverdediger. Als deze hiervan afziet beslist de toernooi- organisatie en wordt er op neutraal terrein, danwel het terrein van de verliezend finalist van het seizoen ervoor gespeeld. Vanaf de kwartfinales voorziet de toernooiorganisatie in assistent-scheidsrechters. Vanaf de halve finales heeft de laagst-geplaatste/laagstspelende ploeg het thuisvoordeel.

16. Bij afgelasting dient onverwijld de toernooi-organisatie en de tegenstander in kennis te worden gesteld. Deze draagt zorg voor het inlichten van de scheidsrechter en ter bevestiging de tegenstander van de thuisspelende vereniging.

17. Wedstrijden kunnen alleen om dringende en gegronde redenen worden omgedraaid of naar een andere datum worden verplaatst in overleg met de tegenstander en toernooi-organisatie. Wanneer een in de eerste ronde niet tijdig is opgeleverd of nog niet bespeelbaar is, dan wordt de thuiswedstrijd automatisch een uitwedstrijd.

18. Er kunnen geen protesten betreffende arbitrale beslissingen worden ingediend. Alle overige regels en bepalingen worden uitgevoerd conform het Reglement Wedstrijden Amateurvoetbal.

19. De prijs die aan de winnaar van het toernooi is uitgereikt is niet overdraagbaar. De winnaar van het toernooi wint tevens het recht het jaar daarna de locatie van de finale te zijn, met hierin een maximum van twee achtereenvolgende jaren. Naast de toernooititel worden na de gespeelde finale de Rinus Ravestein trofee voor Meeste Waardevolle Speler en de Simon Paagman bokaal voor de Topscorer van de HD cup uitgereikt. Mogelijk ook nog een ‘’arbitrage trofee’’. Werkwijze vaststelling RR-trofee: Aan beide coaches van de finaleteams wordt gevraagd een shortlist aan te leveren an spelers die zij gedurende het seizoen (dus niet alleen HD Cup) van waarde hebben gevonden voor het team. Deze shortlist wordt beoordeeld door de toernooi-organisatie. Voorwaarde om de RR trofee te kunnen winnen is wel dat de beoogde speler(s) aantreedt in de finale. Tijdens de finale zal door Rinus Ravestein de definitieve keuze worden bepaald. Topscorer van de HD Cup wordt degene die gedurende het hele toernooi het vaakst heeft gescoord, met als voorwaarde dat tenminste de 1/8 finale (knockoutfase) is bereikt.

20. De organisatie van de Haarlems Dagblad Cup kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor vermissing en/of diefstal van goederen en/of eigendommen alsmede voor opgelopen schade en/of letsel tijdens het toernooi in welke vorm dan ook.

21. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de toernooi-organisatie, bij een ernstige calamiteit kan een commissie van beroep ingeschakeld worden.

22. Fair Play

23. Respect. Voor tegenstander, arbitrage, organisatie, publiek en omgeving.

www.haarlemsdagbladcup.nl

Download Reglement (PDF)

Disclaimer